donaties en
social spaarpot

We denken in mogelijkheden! Onze visie is dat wij zoveel mogelijk mensen in Roosendaal willen helpen. Want bij Stichting Social Klus zien we alles als een sociale klus. Durf te vragen!

Jouw donatie helpt je buur!

Wanneer er afgesproken is dat een hulpvrager een donatie doet als wederdienst voor de uitgevoerde klus, dan gaat een vast percentage naar de vrijwilliger(s) die aanwezig waren bij de uitvoering. Zo krijgen zij een vergoeding voor de door hun gemaakte kosten.

Daarnaast wordt er een vast percentage gereserveerd in de “Social Spaarpot”.

Overige inkomsten worden gebruikt om een andere hulpvrager zonder financiële draagkracht te helpen. Maar ook om de onkosten van de stichting te dekken, zoals gereedschappen voor de vrijwilligers.

Ook kunnen financieel draagkrachtige(re) bewoners via ons professionele diensten aanvragen bij aangesloten ondernemers. Denk hierbij aan de hovenier of klusjesman bij jou in de buurt. De bewoner betaalt het normale tarief van de opdracht aan Stichting Social Klus die op haar beurt, met een korting, de ondernemer betaalt. Deze korting gaat rechtstreeks in de Social Spaarpot en daar helpen wij weer andere hulpvragers mee!

Anbi-status
Op dit moment zijn we in afwachting op het besluit n.a.v. de aanvraag ANBI-status.
vooruitlopend op die goedkeuring melden wij hier de noodzakelijke gegevens:

Naam van de instelling: Stichting Social Klus
RSIN: 859203256
Openbaar beleidsplan incl. doelstellingen
Jaarverslag 2021 (volgt zsm)
Financiële verantwoording 2021 (op te vragen via contactformulier)

Michel

Ik doneer op een regelmatige basis aan Social Klus. Heb ik dan eens hulp nodig in mijn tuin, omdat sommige taken niet meer lukken, dan vragen zij hier geen extra vergoeding voor. Voor mij werkt dit perfect, omdat ik nog veel zelf kan maar soms hulp nodig heb. Door gebruik te maken van de diensten van Social Klus kan ik een bedrag naar keuze doneren voor een ander én hulp inschakelen zonder mij bezwaard te voelen.