Raad van toezicht & bestuur

Stichting Social Klus staat onder toezicht van ‘de raad van toezicht’.

Deze is gevuld met betrokken Roosendalers, geselecteerd vanwege hun diversiteit qua expertise, achtergrond en persoonlijkheden.
De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Om deze transparantie en professionaliteit kracht bij te zetten sluiten we ons ook aan bij de verzameling van gedragsregels sociaal werk, “de governancecode Sociaal Werk”. De reglementen van de raad van toezicht en bestuur, alsook de arbeidsovereenkomsten worden aan deze code getoetst.

De leden van de raad van toezicht zijn:

 • Ruud van Egmond
  • Functie: Voorzitter
  • Expertise: zorg en welzijn, raad en recht RvT
 • Jan Landa
  • Functie: Vicevoorzitter
  • Expertise: adviseur Roosendaals gedachtengoed en financieel beleid
 • Jolanda van Kalmthout
  • Functie: algemeen lid
  • Expertise: complexe doelgroepen en ethisch handelen
 • Marian Uitdewilligen
  • Functie: algemeen lid
  • Expertise: sociaal domein
 • Benjamin Scheltema
  • Functie: algemeen lid
  • Expertise: creatief denken

De raad van toezicht is te bereiken via rvt@socialklus.nl

Raad van bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door dhr. G.J.K. Bullens

Interne afspraken staan beschreven in onze statuten, bestuursreglementen en beleidsplan.