Donaties en Social-Spaarpot

Uw donatie helpt uw buur!

Wanneer er afgesproken is dat een hulpvrager een donatie doet als wederdienst voor de uitgevoerde klus dan gaat een vast percentage naar de vrijwilliger(s) die aanwezig waren bij de uitvoering. Zo krijgen zij een vergoeding voor de door hun gemaakte onkosten.

Daarnaast wordt er een vast percentage gereserveerd in de “Social-Spaarpot” .
Overige inkomsten worden gebruikt om de onkosten van de stichting te dekken, zoals gereedschappen voor de vrijwilligers, jaarlijks uitje met onze club en overige onkosten. Ook kunnen financieel draagkrachtige(re) bewoners via ons professionele diensten aanvragen bij aangesloten ondernemers. Denk hierbij aan de hovenier of klusjesman bij u in de buurt. De bewoner betaalt het normale tarief van de opdracht aan Stichting Social Klus die op haar beurt, met een korting, de ondernemer betaalt. Deze korting gaat rechtstreeks in de “Social-Spaarpot”.

Natuurlijk staat het eenieder vrij om een donatie te doen richting Stichting Social Klus. We zijn blij met elke bijdrage.

De spaarpot gebruiken we namelijk ook om middelen te kopen t.b.v. de uitvoering van klussen in de situatie waarin de hulpvrager hier geen financiën voor heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verhuiswagen, container, pot verf of hout voor een nieuwe schutting.

Met jouw donatie helpt je dus jouw buurtgenoot!

Wilt u doneren?

Stort dan uw bijdrage op rekeningnummer:

NL70 ABNA 0831787783 t.a.v. Stichting Social Klus

Noteer bij de omschrijving je naam en waarom je deze donatie geeft!

Ook kunnen we je een donatieformulier opsturen, neem in dat geval eerst contact op via het contactformulier, stuur een e-mail naar info@socialklus.nl of bel ons : 0165-440244.

Janny: “Na een periode van ziekte en herstel waren we heel lang niet aan onze tuin toegekomen. Geld om een hovenier te betalen hebben we niet, maar we wilden wel graag iets bijdragen. Met vier vrijwilligers hebben ze namelijk een hele dag gewerkt om het weer fatsoenlijk te maken. Daar wil je toch iets voor terugdoen? Dat het daarbij goed besteed gaat worden aan mensen die helemaal geen geld voor een klus hebben, vonden wij een prima doel.”